September 23, 2012

Ang Mga Itlog

Jazz and I were not able to attend our Filipino class last Friday so we had the artifact as a homework instead. We were asked to write about an event in our childhood or something. At first, I found the task to be quite daunting and very boring since I haven't been feeling the drive to really write a good short story. Especially in Tagalog. But anyhoo, by some miracle, I had the intense urge to just write about it and so..I did.

I'm posting my artifact here since I'm not sure if Ma'am will really read it or will just tl;dr it so if she does the latter, I still get the consolation that somewhere in the world, a person that can read and understand Tagalog has read how...absent-minded I was as a kid. Pag iniisip ko ang aking kamusmusan, puro masasayang mga memorya lamang ang pumapasok sa utak ko. Ang pinakanatatandaan ko sa aking mga pinaggagagawa ay noong ako’y inutusan ng aking nanay na bumili ng itlog. Tandang-tanda ko pa na sinabi niya, “Bilisan mo lang anak dahil gutom na tayo.” Ako’y nag mala-sundalo bitbit-bitbit ang perang kanyang ibinigay na pera at nagtungo sa tindahan.
Ang nakalimutan kong sabihin ay, ako’y napakakulit at napakagalang bata. Ako’y madalas na nakikita sa labas ng aming bahay suot-suot lamang ang aking panty at masikip na sando. Lagi akong naihahambing kay Michelin dahil sa mga nagsisiksikan kong mga taba. Mahilig ako makipaglaro dati kung kaya’t paglabas ko ng bahay at sinalubong ako ng aking mga kalaro, para narin akong ginawang matakaw na bata na nasa kusina.
Naglakad ako ng mabagal papunta sa bilihan ng itlog. Dahan-dahang dumidikit sa gilid o sa mga bangketa upang di ako mapansin ng aking mga kaibigan at nang hindi ako maisali sa kanilang napakagandang laro ng patintero. Paulit-ulit sa aking isipan ang, ‘gusto ko na kumain, kailangan ng itlog para kumain, bibili ako ng itlog dahil gusto ko na kumain’. Sa awa ng Diyos, nakarating ako sa maaliwalas na bahay na siyang tindahan ni Mang Donnie. Matagumpay kong nabili ang mga itlog at matapos makipagkwentuhan at titigan ang masasarap na nakabalandrang pagkaing kanyang binebenta, ako’y madamdaming nagtungo papunta sa aming bahay.
Kung ako’y nahirapan noong papunta, hindi ko na mailarawan ang aking pabalik sa bahay. Hindi ako nakapag-isip ng maayos dahil nasa isip ko na ang mga masasarap na pagkain sa tindahan ni Mang Donne, kaya ako’y nasugod ng aking mga nagpapawisang mga kalaro. Sa kasamaang palad, hindi ko nakapagtiis at sumali sa kanilang mainit na laban ng patintero.
Umuwi ako ng bahay na may napakalaking ngiti sa aking mukha sapagkat ang pangkat ko ang nanalo. Tila naglalakad ako sa isang bahaghari sa sobrang saya nang biglang may narinig ako sa likod ko na pumigil ng hininga sa sobrang gulat. Nakita ko ang nanay ko na naglalakihan ang mga mata.
“Ano nangyari.......’, ang kanyang sinabi. Kung posible, lumaki lalo ang aking ngiti at ako’y magsisimula na sana sa aking mala-epiko na pagkukuwento ng aking pagkapanalo nang siya’y nagsalita muli.
“........sa mga itlog?! Bakit basag basag na ‘yan?!’ 


Aaaaaaaaaand if you did not find that funny or at the very least, cute, shame on you..................just kidding. I google-translated it but it seems the translated version just became another source of lulz for me HAHA.


're Thinking of my childhood, just pure fun memory enters my mind. The strongest on my pinaggagagawa was when I ordered my mother to buy eggs. Well do I remember that he said, "Available only to children because we are hungry." Quasi-soldiers I carried you, carried the money he gave her money and went to the store.

I forgot to say, I napakakulit and suave young. I often see outside of our house wearing only wearing my panty and tight shirt. I always compares with Michelin because I huddled fat. I love to play before so I exit the house and I met my pal, I did narin greedy for kids in the kitchen.

I walked slowly into the egg sandwich. Gently stuck on the side or on the sidewalk lest I noticed my friend and when I could not be part of their beautiful game patintero. Over and over in my mind, 'I want to eat, you need to eat eggs, I buy eggs because I like to eat'. In the mercy of God, I did cozy house which stores Mang Donnie. I successfully sold the eggs and after makipagkwentuhan and pore delicious food nakabalandrang its sale, I went into our emotional home.

If I had difficulty in going, I can not describe my back home. I am not able to think properly because in my mind that delicious food stores Mang Donne, so I nasugod nagpapawisang my pal. Unfortunately, I can not endure and join their hot against patintero.

I returned home with a huge smile on my face because my team won. It seems I'm walking on a rainbow super fun when suddenly I heard behind me to prevent excessive breath panic. I saw my mother that naglalakihan the eyes.

"What happened to .......", she said. If possible, increasing my smile and I would begin my quasi-epic storytelling of my victory when he spoke again.

"........ The eggs?! Why broken broken 'yan?!'

God bless, google translate!!!!!!

6 comments:

 1. Cutie cute cute!! :D

  ReplyDelete
 2. "I walked slowly into the egg sandwich." =))))))))))))))))))))

  " I saw my mother that naglalakihan the eyes." CONYO ANG GOOGLE TRANSLATE

  ReplyDelete
 3. Nice! Mas gusto ko ung naka google translate hahahaha =))))

  ReplyDelete
 4. why broken broken yan? HAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA

  ReplyDelete
 5. suave young!

  ReplyDelete
 6. google translate why so taglish?

  ReplyDelete

Thank you for making my interactive diary dreams come true! ♥